Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

jonasekk
jonasekk
0445 b2ee 390
Reposted fromundertow undertow viatuptucha tuptucha
jonasekk
4367 84ef 390
jedna
Reposted frommysoul mysoul viatuptucha tuptucha
jonasekk
Reposted fromweightless weightless viatuptucha tuptucha

February 07 2015

jonasekk

December 27 2014

jonasekk
..
Reposted fromweightless weightless viaflyleaf flyleaf
jonasekk

May 03 2014

jonasekk
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci cię na kolana jednym uśmiechem. Kogoś, kto zniewoli twoją duszę jednym spojrzeniem pięknych oczu. Nagle kula ziemska przechyli się na swojej osi i wskaże właśnie na nią. I będziesz wiedział, że spotkałeś swoje przeznaczenie.
— Kerrelyn Sparks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
jonasekk
Na spędzenie ze sobą całego życia mają tak naprawdę szansę tylko ci, którzy spotkają się odpowiednio późno, czyli tak późno, żeby się sobą nie zdążyć znudzić.
— Małgorzata Domagalik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viameovv meovv
jonasekk
5382 a093 390
Reposted fromyochimu yochimu viaiamnotarobot iamnotarobot
jonasekk
2771 440c 390
Reposted fromstopme stopme viaomg-archy omg-archy
3859 59dd 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamonnqi monnqi
jonasekk
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viamonamor monamor

April 16 2014

jonasekk
- niech żyje przyszłość...
- nie, niech żyje ta chwila....
Reposted byraspberryxkiss raspberryxkiss
jonasekk
Istnieje coś oprócz dotyku, być może jakiś nieznaczny gest, sposób nachylenia głowy albo poruszania się w towarzystwie tej drugiej osoby, co zdradza, że tych dwojga łączy szczególna zależność.
— 'Kochanka Freuda'
Reposted frommartinif16 martinif16 vianivea nivea
jonasekk
jonasekk
młodość - to strasznie cięzki czas w życiu bo im więcej masz możliwosci tym więcej dróg żeby to wszystko się spierdoliło i wyszło nie tak jak trzeba
— antamariel.soup.io
Reposted fromcytaty cytaty viamuladhara muladhara

April 15 2014

jonasekk
jonasekk
7840 8a00 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszyszaak szyszaak
jonasekk
Zrozumiałem, że muszę kochać siebie w taki sposób, w jaki chcę, żebyś kochał mnie.
— Katy Perry
Reposted fromiamstrong iamstrong viaomg-archy omg-archy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl