Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

jonasekk
2525 0bd6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viamuladhara muladhara
jonasekk
4995 43c3 390
Reposted fromkudlaty kudlaty viacytrusowa cytrusowa

October 04 2017

jonasekk
9401 14d2 390
Reposted fromkreatura kreatura viaraspberryxkiss raspberryxkiss
jonasekk
jonasekk
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viasneaky sneaky
jonasekk
Boimy się kochać. Boimy się momentu, gdy zacznie nam zależeć, gdy jedno słowo, jeden moment, jeden gest będzie mógł nas zniszczyć.
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viasneaky sneaky
jonasekk
2525 0bd6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
jonasekk
jonasekk

July 15 2017

jonasekk
jonasekk
0445 b2ee 390
Reposted fromundertow undertow viatuptucha tuptucha
jonasekk
4367 84ef 390
jedna
Reposted frommysoul mysoul viatuptucha tuptucha
jonasekk
Reposted fromweightless weightless viatuptucha tuptucha

February 07 2015

jonasekk

December 27 2014

jonasekk
..
Reposted fromweightless weightless viaflyleaf flyleaf
jonasekk

May 03 2014

jonasekk
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci cię na kolana jednym uśmiechem. Kogoś, kto zniewoli twoją duszę jednym spojrzeniem pięknych oczu. Nagle kula ziemska przechyli się na swojej osi i wskaże właśnie na nią. I będziesz wiedział, że spotkałeś swoje przeznaczenie.
— Kerrelyn Sparks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
jonasekk
Na spędzenie ze sobą całego życia mają tak naprawdę szansę tylko ci, którzy spotkają się odpowiednio późno, czyli tak późno, żeby się sobą nie zdążyć znudzić.
— Małgorzata Domagalik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viameovv meovv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl