Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2013

1226 98ef 390
Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze viaflyleaf flyleaf
jonasekk
Teraz trochę więcej piję,
trochę więcej palę.
Reposted frompanopticon panopticon viaflyleaf flyleaf
jonasekk
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaflyleaf flyleaf
jonasekk
Ludzie w końcu zapomną co mówisz, co robisz. Jednak nigdy nie zapomną tego, jak się przy Tobie czują.
Reposted fromnicotine nicotine viaflyleaf flyleaf
jonasekk
jonasekk
cały rok w jednym pudełku.
jonasekk
W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniła.
— ...
Reposted frombomdia bomdia viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
jonasekk
3009 6b56 390
Reposted fromdepresive depresive viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
jonasekk
5730 ccf0 390
Reposted fromszatanista szatanista viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
jonasekk
"o czym byś śnił, gdybyś miał pewność, że to się spełni?"
jonasekk
Reposted fromkansei kansei viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
jonasekk
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
jonasekk
Chciałbym być teraz gdzieś indziej, z kimś innym i robić coś innego.
Reposted fromawaken awaken viaflyleaf flyleaf
jonasekk
0992 f7e2 390
Reposted fromcountingme countingme viaflyleaf flyleaf
jonasekk
4094 89f5 390
Reposted fromiwillbefine iwillbefine via100suns 100suns
jonasekk
jeśli nam na kimś zależy, chcemy żeby został
— gossip girl
Reposted fromumre20wrzesnia umre20wrzesnia via100suns 100suns
jonasekk
9082 860e 390
Reposted fromsmit smit via100suns 100suns
jonasekk
Tęsknię za tym co było, za tym, czego nie było i za tym, czego nie będzie.

August 17 2013

jonasekk
6971 e672 390
Reposted fromretaliate retaliate viagriber griber
jonasekk
1485 e98e 390
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viawojna wojna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl